• Antonín Havránek

JAK FUNGUJE EET?

Aktualizováno: 23. 1. 2021

KDO MUSÍ ELEKTRONICKY EVIDOVAT TRŽBU?

Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby. Jednoduše všichni podnikatelé a OSVČ, kteří přijímají hotovost nebo část peněz v hotovosti.

JAKÉ PLATBY MUSÍM EVIDOVAT? Pocházejí z podnikatelské činnosti, a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, směnkou, šekem, platbou v tzv. omezené síti (stravenkou, elektronickou peněženkou, voucherem) nebo jiným obdobným způsobem. Evidenci tržeb nepodléhají platby prostřednictvím přímého převodu z účtu na účet a platby platební kartou.

  1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML do systému Finanční správy.

  2. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s fiskálním identifikačním kódem.

  3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně fiskálního identifikačního kódu), kterou předá zákazníkovi.

  4. Zákazník obdrží účtenku.

  5. Zákazník si může ověřit svoji účtenku na Daňovém portále, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb.


JAK ZÍSKAT AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE?


Osobně na finančním úřadě

Abyste se mohli přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, potřebujete autentizační údaje. Získáte je osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu

Elektronicky do datové schránky

Anebo o ně můžete požádat elektronicky, na stránkách Daňového portálu pomocí formuláře Žádost o autentizační údaje, který je třeba podepsat přihlašovacími údaji do Datové schránky, kam Vám následně budou zaslányJAK ZÍSKAT BEZPEČNOSTNÍ CERTIFIKÁT?


Návod, jak vygenerovat bezpečnostní certifikát ?

Podrobný návod naleznete na stránkách etrzby.cz. Pokud si nebudete vědět rady, zavolejte nám. Cena této služby je 250 Kč. Volejte: 774 972 378, Po – Pá: 9:00 – 17:00 Jak vložit bezpečnostní certifikát do pokladny?

V pokladním softwaru ZaKasou, přejděte do ADMINISTRACE, otevřete záložku EET, vložte certifikát a zadejte heslo. Užitečné odkazy: Metodika a legislativa https://www.etrzby.cz/cs/legislativa https://www.etrzby.cz/cs/dokumenty

Evidence tržeb – Zákon č.256/2019 Sb. Webové stránky

Daňový portál E-tržby

Finanční správa


Ostatní

Informační samolepky k pokladně

Poruchy – řešení situace

Návod jak vygenerovat bezpečnostní certifikát

Účtenka vzor Použité zdroje E-tržby www.e-trzby.cz Daňový portál Finanční správy https://adisspr.mfcr.cz/

20 zobrazení0 komentářů