top of page
  • Obrázek autoraAntonín Havránek

ZÁKLADY VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU?

Aktualizováno: 23. 1. 2021

Tento skvělý text, který jistě obohatí Vaše každodenní surfování na internetu. a WIKISIFIA Vyhledávání informací na webu

Vyhledávání relevantních informací je v dnešní době jedním z největších problémů, neboť kvůli relativně snadnému zveřejňování dokumentů a informací v prostředí webu dochází k velkému nárůstu informací a dokumentů a o to složitějšímu vyhledávání. Vyhledávání informací zároveň patří mezi základní informační znalosti, a proto i znalost činnosti vyhledávacích nástrojů na internetu a jejich užití patří mezi základy funkční gramotnosti, kterým by měla být věnována patřičná pozornost.


Povrchový a hluboký web

Informace ve webovém prostředí jsou dostupné v různých úrovních zpřístupnění. Rozeznáváme dva typy webu a to takzvaný volný, či povrchový web, který je veřejně přístupný, běžně indexovaný a takzvaný hluboký web (někdy také skrytý), který vyhledávací stroje nejsou schopni indexovat.

Povrchový web

Pojmem povrchový web je myšlena ta část webu, která je běžným vyhledávačem indexovaná a kterou dokáže daný vyhledávací nástroj prohledat. Nevýhodou povrchového webu je, že v něm můžeme najít informace, které jsou často neaktuální, v zásadě se na ně nemůžeme stoprocentně spolehnout.

Nejčastěji používané vyhledávače povrchového webu jsou:

  • Google

  • Yahoo

  • Ask

  • Bing

  • Seznam

Hluboký web

Druhým typem webu je takzvaný neviditelný web, někdy také nazývaný hluboký web. V něm jsou ukryty dokumenty a informace, které jsou běžnými vyhledávači obtížně vyhledatelné. Dynamické stránky tvoří největší část hlubokého webu, přítomné informace jsou dynamicky generované, rychle se mění obsah stránek, a proto je jejich indexace pro normální vyhledávače složitá. Dalším problémem je, že webové stránky jsou roboty indexovány na základě vzájemného propojení. Problémem jsou tedy nepropojené stránky, stejně jako stránky soukromé, u kterých je vyžadována registrace, případně je vstup chráněn heslem. Robot tak zvládne indexaci pouze u vstupní stránky.

Vyhledávací nástroje pro hluboký web

Mimo seznamy zdrojů hlubokého webu (např. na stránkách knihoven) se můžeme setkat s portály, které poskytují informace o databázích.

V České republice mezi ně patří:

  • Portál Science, Technology, Medicine